top of page

Our Students

Students Testimonies:

EQUIPPING 

LEADERS

+ + + + + + + + + + + + 

Together

for Christ

COMMUNITY HOPE TRUST LOVE

SERVICE & HONOR

Students List:

Ukraine

Oleg Abramov

Valery Alymov

Svetlana Batueva

Vasily Belyk

Vasily Belyk

Irina Belyk

Olga Bobkova

Parimal Bisvas

Sergey Bilyk

Ludmila Bryn

Ivan Zarubaiko

Sergey Varanitsa

Oleg Gazhur

Sergey Gubarev

Alina Zalylo

Sergey Zytnik

Anzela Kaluznaya

Ludmila Kiseleva

Anastasiya Kim

Anna Kirilyuk

Gennadiy Levin

Andrey Lelyako

Helena Marufenko

Oksana Osipenko

Svetlana Sinegub

Vitaliy Strizhak

Eugeniy Sorokin

Eugeniy Slusar

Maksim Smirnov

Eduard Suhorukih

Oksana Terehina

Oleg Usatyuk

Tatyana Usatyuk

Alexsey Chernavin

Russia

Andey Alekseev

Svetlana Alekseeva

Gusarov Gregoriy

Kanevskiy Vladimir

Koreneva Elena

Marinov Konstantin

Podogov Sergey

Podogova Nataly

Sazhnev Eugeniy

Sazhneva Victoriy
 

 

Belarus

Brukh Benjiamin

Golovan Yuriy

Sugako Elena  

  

Our Student Couples:

Ludmila & Anatoliy Okolita

Tatyana & Oleg 

Usatyuk

Oleg & Olga 

Abramov

Tatyana & Vadim
Kalatsey

Irina & Vasiliy Belyk
with their son

Victoriy & Eugeniy Sazhnev

Oksana & Vladimir Kuchar

bottom of page